k.ú.: 685674 - Litomyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578347 - Litomyšl NUTS5 CZ0533578347
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 382
orná půda 824 4318157
zahrada 1514 1121688
ovoc. sad 31 68841
travní p. 475 1105440
lesní poz 32 457194
vodní pl. nádrž umělá 2 883
vodní pl. tok přirozený 133 76560
vodní pl. tok umělý 38 7196
zast. pl. společný dvůr 16 1265
zast. pl. zbořeniště 49 10796
zast. pl. 2888 616575
ostat.pl. dráha 8 22378
ostat.pl. dálnice 1 18
ostat.pl. jiná plocha 788 334590
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 887
ostat.pl. manipulační pl. 148 190233
ostat.pl. neplodná půda 14 26353
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 187
ostat.pl. ostat.komunikace 1106 567553
ostat.pl. pohřeb. 2 22417
ostat.pl. silnice 186 233714
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 117692
ostat.pl. zeleň 412 202393
Celkem KN 8700 9503392
Par. DKM 8700 9503392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 16
č.p. bydlení 653
č.p. byt.dům 134
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 40
č.p. obč.vyb. 33
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 526
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 11
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 13
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 60
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 43
bez čp/če garáž 803
bez čp/če jiná st. 196
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 43
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 59
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 5
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 2784
byt.z. byt 1656
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 29
byt.z. j.nebyt 68
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 126
obč.z. dílna 6
obč.z. j.nebyt 8
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 1906
LV 4265
spoluvlastník 7321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.04.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1952 06.04.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1952
S-SK GS 1:2880 1839 06.04.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 08:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.