k.ú.: 685747 - Nedošín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578347 - Litomyšl NUTS5 CZ0533578347
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 237 1754068
zahrada 224 197671
ovoc. sad 3 19588
travní p. 462 752324
lesní poz 29 369988
vodní pl. nádrž přírodní 2 1055
vodní pl. nádrž umělá 11 5433
vodní pl. rybník 13 315916
vodní pl. tok přirozený 80 82977
vodní pl. tok umělý 20 3108
zast. pl. zbořeniště 8 948
zast. pl. 267 168913
ostat.pl. dráha 3 36893
ostat.pl. jiná plocha 215 111709
ostat.pl. manipulační pl. 24 14684
ostat.pl. neplodná půda 45 32828
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 7405
ostat.pl. ostat.komunikace 234 160048
ostat.pl. silnice 119 72943
ostat.pl. skládka 1 251
ostat.pl. zeleň 52 40747
Celkem KN 2050 4149497
Par. DKM 2050 4149497
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 59
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 251
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 10
LV 337
spoluvlastník 713

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1998
Ins. A 1:2000 01.01.1955 01.07.1998
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1955


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 24.05.2022 16:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.