k.ú.: 685852 - Litošice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575330 - Litošice NUTS5 CZ0532575330
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 396 1712912
zahrada 135 73465
travní p. 113 303857
lesní poz les s budovou 10 373
lesní poz 249 7475371
vodní pl. nádrž přírodní 1 288
vodní pl. rybník 2 49365
vodní pl. tok přirozený 1 500
vodní pl. tok umělý 68 25647
vodní pl. zamokřená pl. 18 14185
zast. pl. zbořeniště 1 300
zast. pl. 185 51698
ostat.pl. jiná plocha 116 61584
ostat.pl. manipulační pl. 15 11918
ostat.pl. neplodná půda 13 8001
ostat.pl. ostat.komunikace 162 188521
ostat.pl. silnice 28 108357
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 24151
ostat.pl. zeleň 4 899
Celkem KN 1544 10111392
Par. KMD 1544 10111392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 77
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 191
LV 262
spoluvlastník 357

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2013
S-SK GS 1:2880 1839 29.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 19:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.