k.ú.: 686131 - Dolní Litvínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567256 - Litvínov NUTS5 CZ0425567256
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
lesní poz les(ne hospodář) 16 2054202
lesní poz 6 463670
vodní pl. nádrž umělá 2 8908
vodní pl. tok přirozený 4 19561
vodní pl. zamokřená pl. 3 43857
zast. pl. zbořeniště 1 64
zast. pl. 36 7242
ostat.pl. dráha 21 161494
ostat.pl. jiná plocha 74 2166398
ostat.pl. manipulační pl. 50 145124
ostat.pl. neplodná půda 9 11617
ostat.pl. ostat.komunikace 25 37472
ostat.pl. silnice 7 33570
Celkem KN 254 5153179
Par. DKM 254 5153179
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če výroba 2
Celkem BUD 34
LV 25
spoluvlastník 32

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2000
S-SK GS 1:2880 1842 31.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 22.05.2022 23:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.