k.ú.: 686174 - Šumná u Litvínova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567256 - Litvínov NUTS5 CZ0425567256
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 22270
zahrada 88 65241
ovoc. sad 8 42585
travní p. 105 389870
lesní poz les(ne hospodář) 14 550838
lesní poz 33 1153320
vodní pl. nádrž umělá 2 3563
vodní pl. tok přirozený 11 14883
vodní pl. tok umělý 2 464
vodní pl. zamokřená pl. 4 6767
zast. pl. společný dvůr 2 147
zast. pl. zbořeniště 5 1014
zast. pl. 211 52587
ostat.pl. dráha 1 1188
ostat.pl. jiná plocha 77 37091
ostat.pl. manipulační pl. 10 5064
ostat.pl. neplodná půda 31 13684
ostat.pl. ostat.komunikace 58 54008
ostat.pl. silnice 5 34644
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 471
ostat.pl. zeleň 9 14440
Celkem KN 686 2464139
Par. DKM 686 2464139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 38
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 93
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 204
obč.z. byt 12
obč.z. garáž 8
Celkem JED 20
LV 126
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.02.1998
ZMVM 1:2000 01.08.1988 31.01.1998
S-SK GS 1:2880 1876 31.07.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 18:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.