k.ú.: 686191 - Růžodol - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567256 - Litvínov NUTS5 CZ0425567256
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 134877
zahrada 1 358
travní p. 1 13704
lesní poz les(ne hospodář) 8 135708
lesní poz ostat.komunikace 2 403
lesní poz 8 163087
vodní pl. tok přirozený 5 27266
vodní pl. zamokřená pl. 1 23011
zast. pl. společný dvůr 1 41
zast. pl. zbořeniště 22 773
zast. pl. 173 62717
ostat.pl. dráha 28 156320
ostat.pl. jiná plocha 78 720079
ostat.pl. manipulační pl. 117 3358533
ostat.pl. neplodná půda 1 3090
ostat.pl. ostat.komunikace 59 99727
ostat.pl. silnice 16 50781
ostat.pl. skládka 4 80036
ostat.pl. zeleň 10 279769
Celkem KN 553 5310280
Par. DKM 553 5310280
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 83
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 17
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 13
Celkem BUD 165
LV 112
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2000
S-SK GS 1:2880 1902 31.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 16:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.