k.ú.: 686239 - Lkáň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 546691 - Lkáň NUTS5 CZ0423546691
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42081 - Libochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 692 4105678
zahrada 73 48589
travní p. 30 28575
lesní poz 22 23280
vodní pl. nádrž umělá 2 1871
vodní pl. tok přirozený 93 23961
vodní pl. tok umělý 2 566
zast. pl. společný dvůr 4 396
zast. pl. zbořeniště 4 753
zast. pl. 144 69684
ostat.pl. jiná plocha 39 15584
ostat.pl. manipulační pl. 29 27751
ostat.pl. neplodná půda 17 8127
ostat.pl. ostat.komunikace 41 55723
ostat.pl. silnice 5 53709
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7998
ostat.pl. zeleň 2 372
Celkem KN 1201 4472617
Par. KMD 1201 4472617
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 91
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 139
LV 176
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2013
KM-D 1:2880 28.12.2000 09.12.2013 KM-D
S-SK GS 1:2880 1843 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 10:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.