k.ú.: 686271 - Lobendava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545708 - Lobendava NUTS5 CZ0421545708
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 2012326
zahrada 119 57251
travní p. 422 3401169
lesní poz 191 5271673
vodní pl. nádrž přírodní 1 1780
vodní pl. nádrž umělá 14 24467
vodní pl. rybník 2 19967
vodní pl. tok přirozený 18 27705
vodní pl. tok umělý 6 4700
vodní pl. zamokřená pl. 12 29375
zast. pl. zbořeniště 41 16201
zast. pl. 170 43710
ostat.pl. jiná plocha 41 123331
ostat.pl. manipulační pl. 10 80514
ostat.pl. neplodná půda 87 99876
ostat.pl. ostat.komunikace 148 168804
ostat.pl. pohřeb. 2 12952
ostat.pl. silnice 11 116573
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8816
ostat.pl. zeleň 3 6178
Celkem KN 1364 11527368
Par. KMD 1364 11527368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 168
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 188
spoluvlastník 240

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.05.2010
S-SK GS 1:2880 1843 11.05.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 16.05.2022 17:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.