k.ú.: 686310 - Nesměň u Ločenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544809 - Ločenice NUTS5 CZ0311544809
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 732 2329614
zahrada 131 86362
travní p. 489 840579
lesní poz 609 2613562
vodní pl. nádrž umělá 21 7258
vodní pl. rybník 4 12311
vodní pl. tok umělý 105 19082
vodní pl. zamokřená pl. 12 23150
zast. pl. zbořeniště 3 450
zast. pl. 164 54504
ostat.pl. jiná plocha 43 16715
ostat.pl. manipulační pl. 67 37128
ostat.pl. neplodná půda 113 108323
ostat.pl. ostat.komunikace 109 112160
ostat.pl. silnice 36 25870
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2195
Celkem KN 2639 6289263
Par. KMD 2639 6289263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 149
LV 256
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1870 30.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 16:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.