k.ú.: 686361 - Najdek u Lodhéřova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546666 - Lodhéřov NUTS5 CZ0313546666
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 3686
zahrada 60 24256
travní p. 129 1024706
lesní poz 167 2395977
vodní pl. rybník 9 49932
vodní pl. zamokřená pl. 13 83226
zast. pl. zbořeniště 3 1822
zast. pl. 48 13665
ostat.pl. jiná plocha 75 151233
ostat.pl. manipulační pl. 1 97
ostat.pl. neplodná půda 8 6179
ostat.pl. ostat.komunikace 34 71708
ostat.pl. silnice 3 13124
Celkem KN 552 3839611
Par. DKM 248 1441794
Par. KMD 304 2397817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 45
LV 94
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2015
DKM-KPÚ 1:1000 22.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 14.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 16:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.