k.ú.: 686395 - Lohenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548146 - Koberovice NUTS5 CZ0633548146
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 246 1388060
zahrada 53 39328
travní p. 141 271257
lesní poz les s budovou 2 95
lesní poz 171 623572
vodní pl. nádrž umělá 2 1478
vodní pl. rybník 5 7298
vodní pl. tok přirozený 9 8657
vodní pl. tok umělý 2 659
zast. pl. společný dvůr 4 1179
zast. pl. zbořeniště 3 327
zast. pl. 38 15362
ostat.pl. dálnice 1 9499
ostat.pl. jiná plocha 46 22356
ostat.pl. manipulační pl. 9 7323
ostat.pl. neplodná půda 17 13318
ostat.pl. ostat.komunikace 51 44760
ostat.pl. silnice 52 52876
Celkem KN 852 2507404
Par. KMD 852 2507404
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 40
LV 79
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK GS 1:2880 1838 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.05.2022 20:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.