k.ú.: 686417 - Lochenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570311 - Lochenice NUTS5 CZ0521570311
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 529 4098050
zahrada 250 145549
travní p. dobývací prost. 55 279299
travní p. 178 386164
lesní poz 50 57598
vodní pl. nádrž přírodní 1 528
vodní pl. nádrž umělá 26 192402
vodní pl. tok přirozený 57 166671
vodní pl. tok umělý 52 72000
vodní pl. zamokřená pl. 12 7369
zast. pl. společný dvůr 16 3152
zast. pl. zbořeniště 4 1295
zast. pl. 311 126075
ostat.pl. dobývací prost. 3 7036
ostat.pl. dráha 6 47109
ostat.pl. jiná plocha 216 254710
ostat.pl. manipulační pl. 37 19252
ostat.pl. neplodná půda 69 77292
ostat.pl. ostat.komunikace 106 83967
ostat.pl. pohřeb. 2 5828
ostat.pl. silnice 120 117015
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4209
ostat.pl. zeleň 24 18331
Celkem KN 2125 6170901
Par. DKM 2125 6170901
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 162
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 49
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 291
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 432
spoluvlastník 663

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.09.2008 1:1000 15.10.2008 *) DKM již v celém KÚ
DKM 1:1000 13.12.2007 pouze intravilán-převod
ZMVM 1:2000 01.11.1981 15.10.2008
S-SK GS 1:2000 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 14:24

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.