k.ú.: 686506 - Dvory u Lokte - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560537 - Loket NUTS5 CZ0413560537
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41074 - Loket

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 834793
zahrada 8 4665
travní p. 61 774330
lesní poz les(ne hospodář) 127 1389916
lesní poz 11 5248
vodní pl. nádrž umělá 2 1418
vodní pl. tok přirozený 20 6673
zast. pl. 34 10476
ostat.pl. jiná plocha 30 19704
ostat.pl. neplodná půda 53 85462
ostat.pl. ostat.komunikace 55 48733
ostat.pl. pohřeb. 1 416
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4091
Celkem KN 436 3185925
Par. DKM 436 3185925
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
Celkem BUD 34
LV 52
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2010
FÚO 1:2000 01.01.1972 29.06.2010
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.05.2022 23:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.