k.ú.: 686522 - Nadlesí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560537 - Loket NUTS5 CZ0413560537
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41074 - Loket

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 795897
zahrada 37 31707
travní p. 80 1713494
lesní poz les(ne hospodář) 134 2294033
lesní poz 3 88414
vodní pl. nádrž umělá 13 32912
vodní pl. tok přirozený 16 8023
vodní pl. tok umělý 2 1916
vodní pl. zamokřená pl. 5 1417
zast. pl. zbořeniště 6 2922
zast. pl. 82 13142
ostat.pl. dráha 1 14756
ostat.pl. jiná plocha 54 50161
ostat.pl. manipulační pl. 7 57658
ostat.pl. neplodná půda 66 333518
ostat.pl. ostat.komunikace 75 71032
ostat.pl. pohřeb. 1 2300
ostat.pl. silnice 3 27281
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4281
Celkem KN 597 5544864
Par. KMD 597 5544864
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 77
LV 92
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
Ost. 1:5000 01.01.1981 30.06.2010 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.05.2022 21:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.