k.ú.: 686531 - Údolí u Lokte - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560537 - Loket NUTS5 CZ0413560537
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41074 - Loket

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 6424
zahrada 41 34713
travní p. 49 147467
lesní poz les s budovou 1 34
lesní poz les(ne hospodář) 146 10137375
lesní poz 57 101553
vodní pl. tok přirozený 6 198084
zast. pl. zbořeniště 7 599
zast. pl. 80 18508
ostat.pl. dráha 7 50146
ostat.pl. jiná plocha 22 20784
ostat.pl. manipulační pl. 14 11813
ostat.pl. neplodná půda 98 231736
ostat.pl. ostat.komunikace 46 133420
ostat.pl. silnice 8 28305
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 44718
Celkem KN 588 11165679
Par. KMD 588 11165679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. ubyt.zař 19
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 80
LV 73
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2010
S-SK GS 1:2880 1842 29.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 28.05.2022 19:50

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.