k.ú.: 686557 - Míreč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536822 - Lom NUTS5 CZ0316536822
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 1591050
zahrada 18 20890
ovoc. sad 1 6200
travní p. 55 370566
lesní poz 10 634062
vodní pl. rybník 1 4476
vodní pl. tok přirozený 4 21606
vodní pl. tok umělý 10 8165
zast. pl. 34 19221
ostat.pl. jiná plocha 15 17919
ostat.pl. manipulační pl. 4 2068
ostat.pl. neplodná půda 4 13120
ostat.pl. ostat.komunikace 22 74969
ostat.pl. silnice 1 3871
Celkem KN 267 2788183
Par. KMD 267 2788183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 33
LV 55
spoluvlastník 87

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2015
S-SK GS 1:2880 1824 07.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 24.05.2022 15:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.