k.ú.: 686590 - Loučná u Lomu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567264 - Lom NUTS5 CZ0425567264
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 47091
zahrada 256 148889
travní p. 96 297317
lesní poz les s budovou 1 38
lesní poz les(ne hospodář) 24 5480475
lesní poz 61 204573
vodní pl. nádrž umělá 6 568
vodní pl. tok přirozený 10 7992
vodní pl. zamokřená pl. 5 13194
zast. pl. zbořeniště 2 84
zast. pl. 454 57131
ostat.pl. jiná plocha 125 203733
ostat.pl. manipulační pl. 9 6641
ostat.pl. neplodná půda 86 46167
ostat.pl. ostat.komunikace 96 130264
ostat.pl. silnice 10 13612
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2585
ostat.pl. zeleň 3 624
Celkem KN 1251 6660978
Par. KMD 1251 6660978
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 32
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 125
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 126
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 450
byt.z. byt 88
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 25
Celkem JED 114
LV 506
spoluvlastník 764

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2012
S-SK GS 1:2880 1842 25.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 16:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.