k.ú.: 686638 - Týn u Lomnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560545 - Lomnice NUTS5 CZ0413560545
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 23382
zahrada 162 142861
travní p. 19 106382
lesní poz les s budovou 1 36
lesní poz les(ne hospodář) 18 1274506
lesní poz 17 207488
vodní pl. tok přirozený 2 9543
zast. pl. 204 47693
ostat.pl. jiná plocha 66 3572637
ostat.pl. manipulační pl. 7 7593
ostat.pl. neplodná půda 2 259
ostat.pl. ostat.komunikace 39 64467
ostat.pl. silnice 8 64712
ostat.pl. zeleň 3 32
Celkem KN 569 5521591
Par. DKM 569 5521591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 145
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
rozestav. 1
Celkem BUD 201
byt.z. byt 16
obč.z. byt 45
Celkem JED 61
LV 263
spoluvlastník 373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2008
THM-V 1:2000 01.01.1970 05.06.2008
FÚO 1:2000 01.01.1970 05.06.2008
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 05:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.