k.ú.: 686654 - Lomnice u Tišnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 581976 - Lomnice NUTS5 CZ0643581976
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 340 2064311
zahrada 434 299157
ovoc. sad 28 102432
travní p. mez, stráň 1 588
travní p. 292 790297
lesní poz 384 3533670
vodní pl. nádrž umělá 3 1919
vodní pl. rybník 6 6398
vodní pl. tok přirozený 31 52507
vodní pl. zamokřená pl. 3 3228
zast. pl. zbořeniště 8 1163
zast. pl. 588 161126
ostat.pl. jiná plocha 185 65726
ostat.pl. manipulační pl. 51 38692
ostat.pl. mez, stráň 1 138
ostat.pl. neplodná půda 118 132100
ostat.pl. ostat.komunikace 211 207671
ostat.pl. pohřeb. 2 12264
ostat.pl. silnice 73 89577
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 12772
ostat.pl. zeleň 41 76144
Celkem KN 2809 7651880
Par. DKM 1190 6707325
Par. KMD 1618 944476
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 374
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 30
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 3
Celkem BUD 582
byt.z. byt 45
byt.z. garáž 14
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 33
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 100
LV 760
spoluvlastník 1172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2017
DKM-KPÚ 26.10.2011 1:1000 31.10.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 13.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 00:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.