k.ú.: 686662 - Lomnice u Rýmařova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597589 - Lomnice NUTS5 CZ0801597589
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 2911048
zahrada 119 82318
travní p. 695 7424696
lesní poz 198 3848023
vodní pl. rybník 2 4504
vodní pl. tok přirozený 7 21985
vodní pl. zamokřená pl. 1 3857
zast. pl. společný dvůr 2 411
zast. pl. zbořeniště 43 16993
zast. pl. 265 102169
ostat.pl. dráha 4 91414
ostat.pl. jiná plocha 231 169320
ostat.pl. manipulační pl. 27 68625
ostat.pl. neplodná půda 40 73302
ostat.pl. ostat.komunikace 230 246199
ostat.pl. pohřeb. 1 3762
ostat.pl. silnice 9 102462
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 47070
ostat.pl. zeleň 7 1118
Celkem KN 1976 15219276
Par. KMD 1976 15219276
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 151
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 264
obč.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 264
spoluvlastník 347

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 11.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 16:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.