k.ú.: 686701 - Smržov u Lomnice nad Lužnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 561045 - Smržov NUTS5 CZ0313561045
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 728 2652305
zahrada 143 68074
ovoc. sad 1 1723
travní p. 146 447216
lesní poz les s budovou 3 112
lesní poz ostat.komunikace 2 32080
lesní poz 158 4404144
vodní pl. nádrž přírodní 1 202
vodní pl. nádrž umělá 1 1175
vodní pl. rybník 8 2568681
vodní pl. tok přirozený 5 45727
vodní pl. tok umělý 10 2950
vodní pl. zamokřená pl. 35 171589
zast. pl. zbořeniště 5 515
zast. pl. 290 118148
ostat.pl. jiná plocha 127 149156
ostat.pl. manipulační pl. 28 23869
ostat.pl. neplodná půda 36 100571
ostat.pl. ostat.komunikace 93 92913
ostat.pl. silnice 7 11777
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 7822
ostat.pl. zeleň 15 2097
Celkem KN 1853 10902846
Par. DKM 1853 10902846
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 129
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 248
LV 299
spoluvlastník 449

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.05.1999
ZMVM 1:2000 14.12.1989 16.05.1999
S-SK GS 1:2880 1827 14.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 02:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.