k.ú.: 686816 - Lomy u Jemnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 587605 - Lomy NUTS5 CZ0634587605
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 233 4723785
zahrada 102 82413
travní p. 155 524730
lesní poz 234 2746244
vodní pl. rybník 3 6888
vodní pl. tok přirozený 32 30207
vodní pl. tok umělý 2 5275
zast. pl. společný dvůr 9 1024
zast. pl. zbořeniště 2 322
zast. pl. 153 62674
ostat.pl. jiná plocha 68 53688
ostat.pl. manipulační pl. 83 44696
ostat.pl. neplodná půda 65 231974
ostat.pl. ostat.komunikace 123 223258
ostat.pl. silnice 16 36721
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10443
Celkem KN 1283 8784342
Par. DKM 1283 8784342
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 52
Celkem BUD 122
LV 189
spoluvlastník 437

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.10.2003
DKM-KPÚ 14.11.2000 1:1000 07.03.2001 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1824 17.10.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 22.05.2022 22:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.