k.ú.: 686832 - Lopeník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592340 - Lopeník NUTS5 CZ0722592340
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 524 1623293
zahrada 233 397976
ovoc. sad 4 38432
travní p. 904 3989814
lesní poz les(ne hospodář) 1 5130
lesní poz 111 5632344
vodní pl. nádrž umělá 5 361
vodní pl. tok přirozený 29 32496
vodní pl. zamokřená pl. 1 930
zast. pl. zbořeniště 27 4623
zast. pl. 326 77365
ostat.pl. jiná plocha 342 438147
ostat.pl. manipulační pl. 16 18570
ostat.pl. neplodná půda 48 42889
ostat.pl. ostat.komunikace 243 165084
ostat.pl. silnice 122 58706
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 7458
Celkem KN 2946 12533618
Par. KMD 146 5320159
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 194
č.p. rod.rekr 9
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 24
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
Celkem BUD 315
LV 502
spoluvlastník 1390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2017
KM-D 1:1000 26.03.2001 část k.ú. Lopeník překatastrovaná z k.ú. Bánov
KM-D 1:1000 28.12.2000 část k.ú. Lopeník pův.k.ú. Lopeník
S-SK ŠS 1:2880 1828 26.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 23.05.2022 08:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.