k.ú.: 687065 - Filipová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540226 - Loučná nad Desnou NUTS5 CZ0715540226
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 321842
zahrada 226 204722
travní p. 159 863760
lesní poz 112 607411
vodní pl. nádrž umělá 2 3448
vodní pl. tok přirozený 25 34118
zast. pl. zbořeniště 2 177
zast. pl. 124 32664
ostat.pl. dráha 1 12703
ostat.pl. jiná plocha 144 138106
ostat.pl. manipulační pl. 5 8550
ostat.pl. neplodná půda 61 44691
ostat.pl. ostat.komunikace 52 24605
ostat.pl. silnice 104 33925
ostat.pl. zeleň 4 25222
Celkem KN 1123 2355944
Par. KMD 1123 2355944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. rod.dům 82
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 123
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 179
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 02.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 00:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.