k.ú.: 687103 - Rejhotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540226 - Loučná nad Desnou NUTS5 CZ0715540226
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 782951
zahrada 309 193701
travní p. 660 2325313
lesní poz 256 22538283
vodní pl. nádrž umělá 14 153302
vodní pl. rybník 1 3567
vodní pl. tok přirozený 153 296836
vodní pl. tok umělý 1 398
zast. pl. společný dvůr 9 9888
zast. pl. zbořeniště 20 4376
zast. pl. 406 606287
ostat.pl. dráha 34 69890
ostat.pl. jiná plocha 228 164830
ostat.pl. manipulační pl. 33 42622
ostat.pl. neplodná půda 213 199438
ostat.pl. ostat.komunikace 281 443071
ostat.pl. pohřeb. 2 2640
ostat.pl. silnice 83 82709
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 6955
ostat.pl. zeleň 38 16159
Celkem KN 2915 27943216
GP 2 3686
Celkem ZE 2 3686
Par. KMD 2915 27943216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 6
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 9
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 42
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 5
vod.dílo vodní el 5
Celkem BUD 386
byt.z. byt 21
Celkem JED 21
LV 354
spoluvlastník 495

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 14.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.05.2022 17:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.