k.ú.: 687197 - Louka u Jemnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590789 - Jemnice NUTS5 CZ0634590789
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 834 2357518
zahrada 84 55578
travní p. 393 353644
lesní poz 123 1640812
vodní pl. rybník 4 33712
vodní pl. tok přirozený 13 8673
vodní pl. tok umělý 120 14110
vodní pl. zamokřená pl. 1 1007
zast. pl. zbořeniště 1 31
zast. pl. 86 36821
ostat.pl. jiná plocha 121 55993
ostat.pl. manipulační pl. 27 15822
ostat.pl. neplodná půda 8 4132
ostat.pl. ostat.komunikace 198 79787
ostat.pl. silnice 7 18496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4371
Celkem KN 2021 4680507
Par. DKM 67 320185
Par. KMD 1954 4360322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 73
LV 98
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.08.2013
KMD 1:1000 29.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 27.05.2022 20:42

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.