k.ú.: 687201 - Louka u Ostrohu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586331 - Louka NUTS5 CZ0645586331
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62182 - Velká nad Veličkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1519 5997825
vinice 152 308645
zahrada 665 373026
ovoc. sad 2 2660
travní p. 299 761170
lesní poz les(ne hospodář) 114 65422
lesní poz 47 504538
vodní pl. nádrž umělá 61 34003
vodní pl. tok přirozený 20 125434
vodní pl. tok umělý 7 8908
zast. pl. společný dvůr 7 945
zast. pl. zbořeniště 11 1743
zast. pl. 471 184473
ostat.pl. dráha 6 78694
ostat.pl. jiná plocha 230 427274
ostat.pl. manipulační pl. 31 12233
ostat.pl. neplodná půda 55 135460
ostat.pl. ostat.komunikace 186 380434
ostat.pl. pohřeb. 1 4258
ostat.pl. silnice 25 68745
ostat.pl. skládka 1 815
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7099
ostat.pl. zeleň 10 13491
Celkem KN 3924 9497295
Par. DKM 2239 8025608
Par. KMD 1685 1471687
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 183
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 174
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 35
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 446
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 843
spoluvlastník 1136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2015
DKM-KPÚ 02.03.2015 1:1000 02.03.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 09.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 18.05.2022 01:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.