k.ú.: 687219 - Louka u Litvínova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567272 - Louka u Litvínova NUTS5 CZ0425567272
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 369910
zahrada 298 119231
ovoc. sad 1 1607
travní p. 65 152950
lesní poz les(ne hospodář) 6 66534
lesní poz 4 23884
vodní pl. nádrž umělá 2 61206
vodní pl. tok přirozený 8 11019
vodní pl. zamokřená pl. 10 40648
zast. pl. společný dvůr 1 8441
zast. pl. zbořeniště 8 235
zast. pl. 450 111642
ostat.pl. dráha 14 80257
ostat.pl. jiná plocha 282 749876
ostat.pl. manipulační pl. 96 275688
ostat.pl. neplodná půda 10 15199
ostat.pl. ostat.komunikace 127 112274
ostat.pl. silnice 5 19419
ostat.pl. skládka 4 435701
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15733
ostat.pl. zeleň 15 5609
Celkem KN 1484 2677063
Par. DKM 1484 2677063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 29
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 143
č.p. výroba 4
č.e. garáž 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 173
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 10
bez čp/če výroba 24
rozestav. 7
Celkem BUD 445
byt.z. byt 18
obč.z. byt 15
Celkem JED 33
LV 501
spoluvlastník 670

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.2011
Ost. 1:2880 01.01.1980 18.11.2011
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1979 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 17.05.2022 09:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.