k.ú.: 687251 - Loukov u Bystřice pod Hostýnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588709 - Loukov NUTS5 CZ0721588709
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 937 4291258
zahrada 429 372076
ovoc. sad 38 90176
travní p. mez, stráň 2 1140
travní p. 154 403195
lesní poz les s budovou 8 763
lesní poz les(ne hospodář) 16 578878
lesní poz ostat.komunikace 2 4495
lesní poz 144 5065533
vodní pl. nádrž umělá 6 5952
vodní pl. rybník 1 187
vodní pl. tok přirozený 57 60667
zast. pl. zbořeniště 5 1214
zast. pl. 382 152945
ostat.pl. dráha 8 64384
ostat.pl. jiná plocha 193 84748
ostat.pl. manipulační pl. 81 328719
ostat.pl. mez, stráň 1 2455
ostat.pl. neplodná půda 16 14486
ostat.pl. ostat.komunikace 180 293766
ostat.pl. pohřeb. 2 4024
ostat.pl. silnice 31 82787
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 24237
ostat.pl. zeleň 171 300070
Celkem KN 2872 12228155
Par. DKM 2746 7351456
Par. KMD 126 4876699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 223
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 2
Celkem BUD 378
byt.z. byt 20
obč.z. byt 2
Celkem JED 22
LV 501
spoluvlastník 697

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.07.2020
DKM-KPÚ 1:1000 15.03.2017
KMD 1:1000 11.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 15.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 20.05.2022 03:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.