k.ú.: 687332 - Lounky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564923 - Chodouny NUTS5 CZ0423564923
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 2465772
chmelnice 41 451138
zahrada 118 59777
ovoc. sad 4 25393
travní p. 35 15331
lesní poz 19 86709
vodní pl. nádrž přírodní 2 2413
vodní pl. tok přirozený 16 401759
zast. pl. společný dvůr 5 558
zast. pl. zbořeniště 10 2771
zast. pl. 243 76728
ostat.pl. jiná plocha 16 3116
ostat.pl. manipulační pl. 51 46204
ostat.pl. neplodná půda 14 43003
ostat.pl. ostat.komunikace 98 135124
ostat.pl. pohřeb. 1 2336
ostat.pl. silnice 12 57325
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 25743
Celkem KN 979 3901200
Par. DKM 603 3724097
Par. KMD 376 177103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 146
č.e. jiná st. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 236
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 289
spoluvlastník 445

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.02.2017
DKM-KPÚ 01.11.1999 1:1000 30.06.2000 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 13.02.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 21.05.2022 21:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.