k.ú.: 687341 - Louňová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558010 - Louňová NUTS5 CZ0324558010
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 288 1595051
zahrada 109 103270
travní p. 349 1548454
lesní poz 106 2495082
vodní pl. nádrž umělá 3 2871
vodní pl. tok přirozený 85 16125
vodní pl. tok umělý 1 123
zast. pl. zbořeniště 2 118
zast. pl. 106 54953
ostat.pl. jiná plocha 81 56409
ostat.pl. manipulační pl. 12 13758
ostat.pl. mez, stráň 3 7114
ostat.pl. neplodná půda 145 67410
ostat.pl. ostat.komunikace 114 66681
ostat.pl. pohřeb. 1 34
ostat.pl. silnice 36 36621
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3759
ostat.pl. zeleň 2 489
Celkem KN 1447 6068322
Par. DKM 1447 6068322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 61
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 102
LV 179
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2005
ZMVM 1:2000 01.01.1990 21.12.2005
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 07:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.