k.ú.: 687375 - Louňovice pod Blaníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530107 - Louňovice pod Blaníkem NUTS5 CZ0201530107
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 205 2906001
zahrada mez, stráň 1 101
zahrada 309 222033
ovoc. sad 3 12071
travní p. mez, stráň 6 4838
travní p. 265 1414326
lesní poz 125 5742120
vodní pl. nádrž přírodní 1 597
vodní pl. nádrž umělá 3 5908
vodní pl. rybník 2 4609
vodní pl. tok přirozený 16 113535
vodní pl. tok umělý 3 2714
vodní pl. zamokřená pl. 8 12536
zast. pl. zbořeniště 3 1753
zast. pl. 408 127318
ostat.pl. jiná plocha 62 65997
ostat.pl. manipulační pl. 10 22389
ostat.pl. mez, stráň 2 1053
ostat.pl. neplodná půda 153 305944
ostat.pl. ostat.komunikace 163 290510
ostat.pl. pohřeb. 1 2124
ostat.pl. silnice 18 113731
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 21755
ostat.pl. zeleň 7 2881
Celkem KN 1787 11396844
Par. DKM 1734 6225455
Par. KMD 53 5171389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 158
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 35
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 3
Celkem BUD 400
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 470
spoluvlastník 676

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.03.2021 Část extravilánu
DKM 1:1000 31.03.2020 mapování intravilán
KMD 1:1000 22.09.2016
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 20.05.2022 23:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.