k.ú.: 687626 - Štipoklasy u Lovčic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 7 6585
orná půda 460 2099171
zahrada skleník-pařeniš. 1 365
zahrada 125 77780
travní p. mez, stráň 1 1475
travní p. 274 1027179
lesní poz 98 1721146
vodní pl. nádrž přírodní 1 808
vodní pl. nádrž umělá 2 648
vodní pl. rybník 1 1151
vodní pl. tok přirozený 35 4008
vodní pl. tok umělý 34 7953
zast. pl. zbořeniště 6 2013
zast. pl. 90 45090
ostat.pl. jiná plocha 51 63037
ostat.pl. manipulační pl. 9 4579
ostat.pl. neplodná půda 41 48716
ostat.pl. ostat.komunikace 68 91857
ostat.pl. silnice 1 19529
Celkem KN 1305 5223090
Par. KMD 1305 5223090
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 47
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 90
LV 144
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2013
S-SK GS 1:2880 1837 02.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 02:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.