k.ú.: 687642 - Lovčice u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586340 - Lovčice NUTS5 CZ0645586340
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62103 - Ždánice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 14 27932
orná půda 1842 4824239
vinice 18 10260
zahrada mez, stráň 5 5230
zahrada 711 610588
ovoc. sad 85 269196
travní p. mez, stráň 23 28628
travní p. 290 590709
lesní poz les(ne hospodář) 1 6300
lesní poz ostat.komunikace 6 25382
lesní poz 47 9123128
vodní pl. nádrž umělá 2 16778
vodní pl. tok přirozený 163 103990
vodní pl. zamokřená pl. 121 49180
zast. pl. zbořeniště 3 541
zast. pl. 511 190734
ostat.pl. jiná plocha 99 35665
ostat.pl. manipulační pl. 131 50132
ostat.pl. mez, stráň 78 61171
ostat.pl. neplodná půda 193 94595
ostat.pl. ostat.komunikace 205 296330
ostat.pl. pohřeb. 1 3692
ostat.pl. silnice 30 41300
ostat.pl. skládka 1 3578
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 12320
ostat.pl. zamokřená pl. 2 8990
ostat.pl. zeleň 11 5127
Celkem KN 4602 16495715
Par. DKM 4602 16495715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 357
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 446
byt.z. byt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 8
LV 902
spoluvlastník 1284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2005
DKM-KPÚ 26.11.2003 1:1000 26.11.2003 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 11.12.2005 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 24.05.2022 18:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.