k.ú.: 687651 - Lovčičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593265 - Lovčičky NUTS5 CZ0646593265
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6215 - Slavkov u Brna
Pověřený obecní úřad 62151 - Slavkov u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 659 2467955
vinice 41 80970
zahrada 335 185320
ovoc. sad 27 73431
travní p. 286 480020
lesní poz 46 145789
vodní pl. nádrž přírodní 1 1505
vodní pl. tok přirozený 32 7114
vodní pl. tok umělý 3 27786
vodní pl. zamokřená pl. 3 6742
zast. pl. zbořeniště 10 1610
zast. pl. 389 104418
ostat.pl. jiná plocha 108 40619
ostat.pl. manipulační pl. 42 31840
ostat.pl. neplodná půda 64 56065
ostat.pl. ostat.komunikace 154 192524
ostat.pl. pohřeb. 2 2351
ostat.pl. silnice 26 58171
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10619
ostat.pl. zeleň 67 67432
Celkem KN 2298 4042281
Par. DKM 2298 4042281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 179
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 95
č.p. rod.rekr 13
č.p. víceúčel 2
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 372
obč.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 583
spoluvlastník 775

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.04.2019 1:1000 11.04.2019 *)
DKM-KPÚ 13.12.2018 1:1000 13.12.2018 *)
DKM 1:1000 06.10.1997 obnova mapováním na DKM
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.10.1997 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 08:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.