k.ú.: 687677 - Lovečkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565211 - Lovečkovice NUTS5 CZ0423565211
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 989931
zahrada 165 105086
ovoc. sad 1 4499
travní p. 296 880467
lesní poz 54 911748
vodní pl. nádrž přírodní 3 2176
vodní pl. nádrž umělá 2 1750
vodní pl. tok přirozený 16 5197
zast. pl. zbořeniště 12 1691
zast. pl. 157 41080
ostat.pl. dráha 10 34187
ostat.pl. jiná plocha 50 26289
ostat.pl. manipulační pl. 31 46873
ostat.pl. neplodná půda 124 71324
ostat.pl. ostat.komunikace 113 63387
ostat.pl. silnice 8 42330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14668
ostat.pl. zeleň 5 5685
Celkem KN 1195 3248368
Par. KMD 1195 3248368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 56
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 26
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 153
byt.z. byt 36
obč.z. byt 6
Celkem JED 42
LV 210
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2010
S-SK GS 1:2880 1843 24.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 18:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.