k.ú.: 687693 - Lovětín u Třešti - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586862 - Batelov NUTS5 CZ0632586862
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 2100851
zahrada 81 32274
travní p. 144 741412
lesní poz 121 807401
vodní pl. nádrž umělá 3 17042
vodní pl. rybník 3 25912
vodní pl. tok přirozený 2 991
vodní pl. tok umělý 3 1524
vodní pl. zamokřená pl. 3 729
zast. pl. 86 37365
ostat.pl. jiná plocha 165 117830
ostat.pl. manipulační pl. 7 26197
ostat.pl. neplodná půda 110 123419
ostat.pl. ostat.komunikace 84 98116
ostat.pl. silnice 1 3549
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2584
Celkem KN 938 4137196
Par. KMD 938 4137196
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 20
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 79
LV 102
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2015
KM-D 1:2000 11.01.2000 30.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 11.01.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 05:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.