k.ú.: 687707 - Lovosice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565229 - Lovosice NUTS5 CZ0423565229
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 3 13685
orná půda 640 2146847
vinice 2 174237
zahrada skleník-pařeniš. 2 1695
zahrada školka 55 312464
zahrada 969 723070
ovoc. sad 65 346128
travní p. 67 392738
lesní poz 16 169616
vodní pl. nádrž přírodní 4 2487
vodní pl. nádrž umělá 2 1425
vodní pl. tok přirozený 73 291803
vodní pl. zamokřená pl. 65 50607
zast. pl. společný dvůr 56 29514
zast. pl. zbořeniště 20 6727
zast. pl. 2727 1040023
ostat.pl. dráha 72 510151
ostat.pl. dálnice 36 97823
ostat.pl. jiná plocha 366 358315
ostat.pl. manipulační pl. 382 1271063
ostat.pl. neplodná půda 187 198998
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3502
ostat.pl. ostat.komunikace 630 549505
ostat.pl. pohřeb. 2 22843
ostat.pl. silnice 170 300508
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 69333
ostat.pl. zeleň 110 289421
Celkem KN 6744 9374528
Par. DKM 6744 9374528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 437
č.p. byt.dům 166
č.p. doprava 7
č.p. jiná st. 24
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 33
č.p. obč.vyb. 20
č.p. prům.obj 12
č.p. rod.dům 210
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 14
č.e. garáž 389
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 106
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 44
bez čp/če garáž 531
bez čp/če jiná st. 209
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 27
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če prům.obj 135
bez čp/če rod.rekr 44
bez čp/če tech.vyb 49
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 78
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 2
Celkem BUD 2620
byt.z. byt 3241
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 81
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 7
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 7
Celkem JED 3358
LV 5173
spoluvlastník 9139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2012
THM-V 1:1000 01.06.1979 27.11.2012 kombinace s FGM
S-SK GS 1:2880 1843 01.06.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 13:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.