k.ú.: 687863 - Malonice nad Zubřinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553450 - Blížejov NUTS5 CZ0321553450
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 1750236
zahrada 46 33840
travní p. 54 410501
lesní poz 202 770244
vodní pl. nádrž umělá 1 894
vodní pl. tok přirozený 1 8859
vodní pl. tok umělý 4 6707
zast. pl. 43 34081
ostat.pl. jiná plocha 46 58727
ostat.pl. manipulační pl. 3 9137
ostat.pl. neplodná půda 1 1703
ostat.pl. ostat.komunikace 45 77173
ostat.pl. pohřeb. 1 64
ostat.pl. silnice 8 31893
Celkem KN 590 3194059
Par. DKM 590 3194059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 40
LV 115
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.09.2013
DKM 1:1000 30.11.2011
THM-V 1:2000 01.04.1961 06.09.2013 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 04:18

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.