k.ú.: 687901 - Libyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566438 - Lubenec NUTS5 CZ0424566438
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 3608386
zahrada 38 32644
ovoc. sad 1 4253
travní p. 10 197521
vodní pl. nádrž umělá 2 2530
vodní pl. tok přirozený 12 31286
vodní pl. tok umělý 2 2572
vodní pl. zamokřená pl. 2 2858
zast. pl. společný dvůr 6 2547
zast. pl. zbořeniště 13 8647
zast. pl. 40 20595
ostat.pl. jiná plocha 32 62586
ostat.pl. manipulační pl. 7 25849
ostat.pl. neplodná půda 21 48035
ostat.pl. ostat.komunikace 25 61135
ostat.pl. silnice 9 53109
ostat.pl. zeleň 3 320
Celkem KN 336 4164873
Par. DKM 221 4066511
Par. KMD 115 98362
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 14
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 39
LV 57
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2016
DKM-KPÚ 16.12.2010 1:1000 13.01.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1841 29.09.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 09:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.