k.ú.: 687944 - Dolní Záhoří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566438 - Lubenec NUTS5 CZ0424566438
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 570943
zahrada 11 9648
travní p. 5 67492
vodní pl. nádrž umělá 1 2122
vodní pl. tok přirozený 2 1363
zast. pl. 11 5787
ostat.pl. jiná plocha 2 12122
ostat.pl. manipulační pl. 1 2260
ostat.pl. neplodná půda 4 2039
ostat.pl. ostat.komunikace 6 4782
ostat.pl. silnice 3 6474
Celkem KN 52 685032
Par. KMD 52 685032
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 11
LV 20
spoluvlastník 26

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2010
S-SK GS 1:2880 1841 18.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 22.05.2022 22:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.