k.ú.: 687952 - Luběnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552216 - Luběnice NUTS5 CZ0712552216
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 311 2398491
zahrada 178 126043
travní p. 4 9018
vodní pl. tok přirozený 33 21698
zast. pl. zbořeniště 6 1429
zast. pl. 247 73634
ostat.pl. jiná plocha 37 12894
ostat.pl. manipulační pl. 28 38702
ostat.pl. neplodná půda 1 575
ostat.pl. ostat.komunikace 35 47445
ostat.pl. silnice 4 21271
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4554
ostat.pl. zeleň 2 1890
Celkem KN 888 2757644
Par. DKM 888 2757644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 167
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 239
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 296
spoluvlastník 392

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2004
S-SK ŠD 1:2500 1911 01.11.2004
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1911


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 02:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.