k.ú.: 688011 - Lubná u Poličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578355 - Lubná NUTS5 CZ0533578355
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1327 7265193
zahrada 672 386908
ovoc. sad 8 13789
travní p. 700 1101682
lesní poz 237 10060471
vodní pl. nádrž umělá 5 22940
vodní pl. rybník 1 7825
vodní pl. tok přirozený 17 27468
vodní pl. zamokřená pl. 2 479
zast. pl. společný dvůr 4 460
zast. pl. zbořeniště 13 2476
zast. pl. 544 154581
ostat.pl. jiná plocha 148 58565
ostat.pl. manipulační pl. 46 46096
ostat.pl. neplodná půda 260 124908
ostat.pl. ostat.komunikace 906 438412
ostat.pl. silnice 9 123228
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10122
ostat.pl. zeleň 5 2510
Celkem KN 4909 19848113
Par. KMD 4909 19848113
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 198
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 167
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 46
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 520
byt.z. byt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 596
spoluvlastník 835

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 21.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 18:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.