k.ú.: 688029 - Lubná u Kroměříže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588717 - Lubná NUTS5 CZ0721588717
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 603 2672075
zahrada 327 205756
ovoc. sad 8 25861
travní p. 286 665267
lesní poz 132 2392495
vodní pl. nádrž umělá 8 23318
vodní pl. tok přirozený 46 75393
vodní pl. zamokřená pl. 2 2948
zast. pl. společný dvůr 6 713
zast. pl. zbořeniště 2 515
zast. pl. 319 103298
ostat.pl. jiná plocha 129 58335
ostat.pl. manipulační pl. 48 37788
ostat.pl. neplodná půda 4 3602
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 3729
ostat.pl. ostat.komunikace 191 276623
ostat.pl. pohřeb. 1 1469
ostat.pl. silnice 81 70493
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 37281
ostat.pl. zeleň 61 100077
Celkem KN 2264 6757036
Par. DKM 1390 4055512
Par. KMD 874 2701524
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 193
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 294
LV 503
spoluvlastník 750

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.12.2013
KMD 1:1000 21.03.2013
KM-D 1:1000 10.05.2001 12.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 10.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 06:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.