k.ú.: 688045 - Lubnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594385 - Lubnice NUTS5 CZ0647594385
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 408 4632043
zahrada 43 32560
travní p. 225 481325
lesní poz 158 1781556
vodní pl. tok přirozený 7 61522
vodní pl. tok umělý 1 1566
zast. pl. zbořeniště 7 2013
zast. pl. 67 41843
ostat.pl. jiná plocha 57 99295
ostat.pl. manipulační pl. 26 45017
ostat.pl. neplodná půda 46 166492
ostat.pl. ostat.komunikace 100 161984
ostat.pl. pohřeb. 1 485
ostat.pl. silnice 6 50098
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13479
Celkem KN 1155 7571278
Par. DKM 973 6120459
Par. KMD 182 1450819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 67
LV 140
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.12.2020 1:1000 01.12.2020 *) JPÚ extravilán - upřesnění přídělu
KMD 1:1000 30.05.2017
DKM-KPÚ 11.03.2011 1:1000 14.03.2011 *) část k.ú. při KPÚ v k.ú. Bačkovice (okr. Třebíč-KP Mor. Budějovice)
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.11.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 18:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.