k.ú.: 688053 - Lubník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580619 - Lubník NUTS5 CZ0534580619
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 2902348
zahrada 227 179280
ovoc. sad 2 1262
travní p. 206 1106967
lesní poz ostat.komunikace 2 2907
lesní poz 62 519358
vodní pl. nádrž přírodní 1 103
vodní pl. tok přirozený 108 20769
vodní pl. tok umělý 1 916
zast. pl. zbořeniště 6 1978
zast. pl. 170 57214
ostat.pl. jiná plocha 56 56002
ostat.pl. manipulační pl. 20 22500
ostat.pl. neplodná půda 2 1225
ostat.pl. ostat.komunikace 112 128298
ostat.pl. pohřeb. 2 2814
ostat.pl. silnice 27 27853
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14255
ostat.pl. zeleň 25 43244
Celkem KN 1169 5089293
Par. DKM 1169 5089293
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 116
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 158
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 198
spoluvlastník 282

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.11.2009
DKM-KPÚ 07.07.2005 1:1000 18.07.2005 *) část II. - zbytek extravilánu
DKM-KPÚ 22.10.1999 1:1000 22.10.1999 *) část I. - společně s k.ú. Sázava a Žichlínek
S-SK ŠS 1:2880 1835 09.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.07.2005
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.10.1999


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 17:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.