k.ú.: 688096 - Lubojaty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599247 - Bílovec NUTS5 CZ0804599247
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 881 3782783
zahrada 217 158019
ovoc. sad 5 2874
travní p. 271 667529
lesní poz 223 799263
vodní pl. nádrž přírodní 3 278
vodní pl. tok přirozený 29 29389
vodní pl. zamokřená pl. 3 822
zast. pl. společný dvůr 5 4821
zast. pl. zbořeniště 4 938
zast. pl. 242 110418
ostat.pl. jiná plocha 39 37581
ostat.pl. manipulační pl. 1 609
ostat.pl. neplodná půda 21 4085
ostat.pl. ostat.komunikace 101 64906
ostat.pl. pohřeb. 1 881
ostat.pl. silnice 22 55578
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8057
Celkem KN 2069 5728831
Par. KMD 2069 5728831
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 173
č.p. zem.stav 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 236
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 291
spoluvlastník 429

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836 13.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 19:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.