k.ú.: 688126 - Dolní Luby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554634 - Luby NUTS5 CZ0411554634
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 866765
zahrada 15 16447
travní p. 45 526916
lesní poz les(ne hospodář) 10 44121
lesní poz 5 873074
vodní pl. nádrž umělá 1 2301
vodní pl. tok přirozený 2 7764
vodní pl. tok umělý 2 3970
vodní pl. zamokřená pl. 1 1359
zast. pl. společný dvůr 2 323
zast. pl. 18 3346
ostat.pl. dráha 1 20235
ostat.pl. jiná plocha 6 8944
ostat.pl. manipulační pl. 4 13000
ostat.pl. neplodná půda 16 14475
ostat.pl. ostat.komunikace 11 13550
ostat.pl. silnice 1 17782
Celkem KN 158 2434372
Par. DKM 158 2434372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 10
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 18
LV 25
spoluvlastník 31

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.09.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 03.09.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 14:39

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.