k.ú.: 688142 - Horní Luby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554634 - Luby NUTS5 CZ0411554634
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 1197648
zahrada 13 11251
travní p. 74 498456
lesní poz 42 2003565
vodní pl. nádrž umělá 4 7105
vodní pl. tok umělý 2 824
vodní pl. zamokřená pl. 2 1108
zast. pl. společný dvůr 2 240
zast. pl. zbořeniště 4 305
zast. pl. 38 15794
ostat.pl. jiná plocha 29 43339
ostat.pl. manipulační pl. 20 30836
ostat.pl. neplodná půda 17 30000
ostat.pl. ostat.komunikace 26 48585
ostat.pl. silnice 2 11974
Celkem KN 302 3901030
Par. DKM 302 3901030
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 14
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 38
LV 47
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 09.12.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 11:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.