k.ú.: 688151 - Luby I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554634 - Luby NUTS5 CZ0411554634
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 2793581
zahrada 618 348429
ovoc. sad 15 27231
travní p. 308 1443846
lesní poz 33 913740
vodní pl. nádrž umělá 8 36483
vodní pl. rybník 2 5205
vodní pl. tok přirozený 1 6236
vodní pl. tok umělý 7 7044
vodní pl. zamokřená pl. 4 31553
zast. pl. společný dvůr 68 5253
zast. pl. zbořeniště 26 5992
zast. pl. 830 188681
ostat.pl. dráha 6 35134
ostat.pl. jiná plocha 165 206981
ostat.pl. manipulační pl. 23 64585
ostat.pl. neplodná půda 107 76735
ostat.pl. ostat.komunikace 254 233923
ostat.pl. pohřeb. 2 26683
ostat.pl. silnice 26 54469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 31608
ostat.pl. zeleň 20 58561
Celkem KN 2726 6601953
Par. DKM 2726 6601953
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 32
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 23
č.p. rod.dům 438
č.p. tech.vyb 5
č.p. výroba 4
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 163
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 13
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 3
Celkem BUD 825
byt.z. byt 109
Celkem JED 109
LV 818
spoluvlastník 1104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2004 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.11.2004 měřítko i 1:1000
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 23:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.